Úřad městského obvodu Plzeň 1

Městský obvod Plzeň 1


Jméno Funkce Budova Dv.   Telefon
Tajemnice alej Svobody 60 318   378 036 005
Vedoucí úseku úklidu alej Svobody 60 115   378 036 012
Hrách Pavel Úsek úklidu alej Svobody 60 114   378 036 023
Úsek úklidu alej Svobody 60 114   378 036 023
Úsek úklidu alej Svobody 60 114   378 036 023
Úředník úseku údržby alej Svobody 60 210   378 036 125
Pověřen vedením úseku údržby alej Svobody 60 210   378 036 125

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investiční a stavebně správní
Vedoucí odboru alej Svobody 60 313   378 036 050

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investiční a stavebně správní - Oddělení stavebně správní
Pověřen vedením stavebně správního odd. alej Svobody 60 302   378 036 060
Stavební úřad alej Svobody 60 305   378 036 061
Stavební úřad alej Svobody 60 305   378 036 062
Stavební úřad alej Svobody 60 302   378 036 064
Stavební úřad alej Svobody 60 308   378 036 065

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investiční a stavebně správní - Oddělení investiční
Vedoucí investičního oddělení alej Svobody 60 309   378 036 053
Investice alej Svobody 60 311   378 036 051
Investice alej Svobody 60 311   378 036 051
Investice alej Svobody 60 309   378 036 054

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investiční a stavebně správní - Státní stavební dohled
Státní stavební dohled alej Svobody 60 308   378 036 056

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investiční a stavebně správní - Oddělení správy majetku
Správa majetku alej Svobody 60 303   378 036 020
Pozemky alej Svobody 60 310   378 036 055
Mateřské školy alej Svobody 60 303   378 036 092
Pověřená vedením odd. správy majetku alej Svobody 60 306   378 036 190

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor
Vedoucí finančního odboru alej Svobody 60 214   378 036 070
Pohledávky alej Svobody 60 211   378 036 075
Kašová Miroslava Pokladna alej Svobody 60 102   378 033 021
Kozáková Petra alej Svobody 60 213   378 036 071

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení poplatkové
Vedoucí oddělení poplatků alej Svobody 60 215   378 036 074
Místní poplatky alej Svobody 60 215   378 036 074
Místní poplatky alej Svobody 60 211   378 036 075

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení účetnictví
Vedoucí oddělení účetnictví alej Svobody 60 217   378 036 072
Mzdy alej Svobody 60 213   378 036 071
Účetní alej Svobody 60 217   378 036 072
Dotace alej Svobody 60 212   378 036 088

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Kontrolní oddělení
Vedoucí kontrolního oddělení alej Svobody 60 307   378 036 110
Referent kontrolního oddělení alej Svobody 60 307   378 036 010

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy
Vedoucí odboru alej Svobody 60 221   378 036 040

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy
Vedoucí oddělení dopravy alej Svobody 60 219   378 036 063
Referent oddělení dopravy alej Svobody 60 219   378 036 067

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí
Rybářské a lovecké lístky alej Svobody 60 222   378 036 041
údržba zeleně alej Svobody 60 220   378 036 042
Kácení dřevin,ochrana přírody alej Svobody 60 220   378 036 042
Pracovník OŽPD alej Svobody 60 222   378 036 043

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor
Vedoucí organizačního odboru alej Svobody 60 317   378 036 006

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Organizační oddělení
Referent organizačního odboru alej Svobody 60 322   378 036 007
Personalistika alej Svobody 60 315   378 036 009
Pověřena vedením organizačního odd. alej Svobody 60 315   378 036 015
Asistentka alej Svobody 60 316   378 036 101
Asistentka alej Svobody 60 316   378 036 102

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Podatelna a spisová služba
Podatelna alej Svobody 60 113   378 036 035
Podatelna alej Svobody 60 113   378 036 035

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Oddělení správních činností
Přestupkové řízení alej Svobody 60 120   378 036 032
Přestupkové řízení alej Svobody 60 120   378 036 033
Pověřena vedením odd. správních činností alej Svobody 60 111   378 036 034
Evidence obyvatel alej Svobody 60 111   378 036 034
Czech Point alej Svobody 60 110   378 036 036
Ověřování alej Svobody 60 110   378 036 036

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor
Vedoucí sociálního odboru alej Svobody 60 204   378 036 180
Referent sociálního odboru alej Svobody 60 208   378 036 087
Sociální pracovnice alej Svobody 60 208   378 036 087

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí
Vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí alej Svobody 60 202   378 036 083
Kurátor pro mladistvé alej Svobody 60 205   378 036 081
Kurátor pro mladistvé alej Svobody 60 205   378 036 081
OSPOD alej Svobody 60 207   378 036 083
Kurátor pro mladistvé alej Svobody 60 203   378 036 084
OSPOD alej Svobody 60 203   378 036 084